| צוואות וירושות

לצד הידע המשפטי והניסיון המקצועי בתחום הצוואות והירושות מתנהל התהליך מתוך הקשבה ורגישות רבה ללקוחותינו.
שירותי המשרד בתחום זה כוללים :

 עריכת צוואות וייעוץ משפטי בתחום   

 צו קיום צוואה   

 צו קיום ירושה   

 הגנה על צוואת או התנגדות לצוואה ופסילתה   

 הסכמים לחלוקת עיזבון וניהול העיזבון   

בהליכים אלו נדרש להבין את התמונה המלאה, אשר בראש ובראשונה מובנת מהרכב האנשים המעורבים בעניין, מערכות היחסים שניהלו בעבר ובהסתכלות קדימה אל הצפוי להתרחש גם בעתיד.

משרדנו נותן מענה על כל אחד מהתחומים הנ"ל ומבוסס על גמישות מחשבתית, פתרון בעיות ויצירתיות.

עריכת צוואה מאפשרת לאדם לייצר מסמך אשר באמצעותו יוכל להכתיב מהלכים, שיתבצעו לאחר מותו.

כך למשל ניתן להסדיר זכויות ילדים מנישואים קודמים, להגן על זכויותיו של בן זוג בפרק שני, לכלול יורש שאינו בן משפחה, לדאוג לבן משפחה בעל צרכים מיוחדים, ועוד.
 

עריכת הצוואה נעשית בהקשבה מלאה לרצונותיהם של לקוחותינו, כך שתשקף בצורה נרחבת את כוונתם ורצונם האמיתי.