צוואות וירושות

עריכת צוואה מאפשרת לאדם לייצר מסמך שבאמצעותו יוכל להכתיב מהלכים, שיתבצעו לאחר מותו, כמו; לדאוג לזכויות של ילדיו מנישואים קודמים, להגן על זכויותיו של בן זוג בפרק שני של חייו, לכלול יורש שאינו בן משפחה, לדאוג לבן משפחה בעל צרכים מיוחדים, ועוד.
עריכת הצוואה נעשית בהקשבה מלאה לרצונותיהם של לקוחותינו, כך שתשקף בצורה נרחבת את רצונם.

בהליכים אלה נדרש להבין את תמונת המצב הכוללת, שמורכבת בראש ובראשונה מהרכב האנשים המעורבים בעניין, ממערכות היחסים שניהלו בעבר, ובהסתכלות קדימה אל מה שצפוי להתרחש גם בעתיד. לכן המענה של משרדנו לכל אחד מהתחומים הנ"ל מבוסס על גמישות מחשבתית, פתרון בעיות ויצירתיות.

 

לצד הידע המשפטי והניסיון המקצועי בתחום הצוואות והירושות מתנהל התהליך מתוך הקשבה ורגישות רבה ללקוחותינו.
שירותי המשרד בתחום זה כוללים:

   עריכת צוואות וייעוץ משפט 

                 צו קיום צוואה   

צו קיום ירושה   

 הגנה על צוואת או התנגדות לצוואה ופסילתה   

     הסכמים לחלוקת עיזבון וניהול עיזבון

יפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי .יטופלו ענייניו בעתיד, במידה ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

חשוב להבין כי לא כל עו"ד יכול לערוך את יפוי הכוח המתמשך וכי רק עורכי דין שהוכשרו לכך רשאים לערוך את המסמך.

 

עו"ד לוי לסרי הוכשרה לצורך עריכת יפוי הכוח המתמשך וערכה יפויי כוח רבים.

יפוי הכוח נעשה ברגישות רבה ופירוט של מלוא האפשרויות הקיימות בפני עורך יפוי הכוח והממונים מטעמו.